30° sisekoonusega punker

Tööstuslikud punkrid

Teraskoonusega punkrid

Lameda põhjaga punkrid