Tiešais gāzes deglis

Efektīvais gāzes deglis ar tiešo iesmidzināšanu – maksimāla enerģijas atdeve

Dabasgāzi vai sašķidrināto naftas gāzi, ko raksturo ārkārtīgi zems izmešu daudzums, var izmantot kā kurināmo Mepu tiešās gāzes degļiem. Tādējādi gāze nesastop nekādu pretestību (kā piem. ar siltummaini) un enerģija netiek izšķērdēta.

Degļu jaudas var pazemināt līdz 10% no nominālās jaudas.

Kanālu degļi 175 – 4650 kW

Līniju degļi 814 – 16280 kW

Galerija