Direkt gasbrännare

Direkt gasbrännare tas all energi tillvara - 100% effektivitet

Mepus direkt gasbrännarnas bränsle är naturgas eller gasol, som brinner väldigt rent. Sålunda kan rökgaserna härledas direkt i torkluften, så ingen energi går till spillo.

Effekterna för brännarna kan justeras steglöst ner till tio procent av den nominella effekten.

Kanalbrännare 175 – 4650 kw

Linjebrännare 814 – 16280 kw 

Galleri