Wheatheart-spannmålsskruvar

Säker och effektiv spannmålstransport

Wheathearts hållbara och långlivade dragande spannmålsskruvar tillverkas i en av världens största fabriker inom branschen i Kanada. Med den effektiva och pålitliga skruvtransportören är det möjligt att transportera även stora mängder spannmål snabbt och enkelt.

Lätt användbara, Wheatheart dragande spannmålsskruv är en effektiv spannmålstransportör, vars användningssäkerhet garantaras av den stadiga och enkla uppbyggnaden. Den dragande spannmålsskruven, som är planerad för yrkesbruk, håller mycket väl för även en längre kontinuerlig användning och den kan användas flexibelt för att både fylla och tömma silon.

Wheathearts 6”, 8” och 10” UT spannmålsskruvarnas längder är 5 – 18,5 meter med 1,5 meters delning. Till deras standardutrustning hör rörets basdel utrustad med motor, behövliga tilläggsdelar (rör + spiral), inmatningens reglerare (stänglucka), inmatningens lagerset samt balkband för fastsättningsvajern.

Spannmålsöverföringskapacitet *

6” = 43 ton i timmen
8” = 81 ton i timmen
10” = 114 ton i timmen

* Spannmålets fysiologiska egenskaper påverkar alltid kapaciteten. Den angivna kapaciteten har testats med torrt vete (75kg / hl) i 15 graders vinkel med 85% inmatningsgrad. Om vinkeln ökar till 30 grader, sjunker kapaciteten med 20% – 25%, om vinkeln ökar till 45 grader, sjunker kapaciteten med 35% – 40%. Skruvtransport kan medföra vissa kärnskador. Spannmålsskruven är avsedd att användas i stigande vinkel.

Tilläggsutrustning

VAJERSTÖD
FJÄRRSTYRNING AV INMATNING
200MM / 250MM RÖRKOPPLING TILL AVLASTNINGSÄNDAN
TIPPFICKA
160MM / 200MM RÖRKOPPLING TILL TIPPFICKAN
INLOPP MED 5° SKÅROR
SPJÄLL
TÖMNINGSRÖR