Vi kan spannmålshantering

Helhetslösningar för spannmålshantering till lantbruk och industri

Professionellt garanterade resultat

Heltäckande lösningar för industrin

Our grain handling solutions are proven to have the best energy efficiency and dust control on the market. We offer turnkey solutions for modern grain handling. In addition to high-quality and high-performance products, our service covers design, project, and maintenance services. As evidence of our expertise, we have satisfied customers around the world. We deliver solutions as promised on time, and you can rely on our ability to provide innovative and energy-efficient solutions for grain handling.

energieffektivitet & hög kvalitet

Mepu erbjuder ett av de mest omfattande och kompletta produktsortimenten för spannmålshantering.

Spannmålstorkar

Stationary dryers/ Mobile dryers

TRANSPORTÖRS

Elevators & chain conveyors / Wheatheart augers / Intake hoppers

LAGRING

Grain bins / Element silos / Industrial bins

Vi betjänar våra kunder i 13 europeiska länder

Hitta din lokala återförsäljare

referens

FJÖRD, SVERIGE

referens

LÅNGSTED, FINLAND

forskning och utveckling

Effektivt och kostnadseffektivt biovärmare

Bioenergi kan ersätta fossila bränslen, som olja. Genom att använda förnybara biobränslen kan vi säkra en ren, levande och självförsörjande värld för framtida generationer. Du kan elda till exempel flis, torv, pellets och avrens med biovärmarna.

En miljövänlig och hållbar biovärmare möjliggör betydande besparingar i energikostnader. Ju högre fuktnivån i spannmålen är, desto större är besparingarna. Effektiviteten hos Mepu bio-systemets värmeväxlare är utmärkt.

Webbutik för återförsäljare

Reservdelswebbutik för återförsäljare betjänar 24/7

Vi ervbjuder en reservdelswebbutik för våra återförsäljare. Om du är intresserad av att skaffa inloggningsuppgifter, vänligen kontakta oss.