VI KAN KORNHÅNDTERING

Kornhåndteringsløsning for landbruksindustri og gårder.

Garantert resultat

Produsent av globale løsninger for kornhåndtering

Kvalitetsprodukt som er konstruert og produsert i Finland siden 1952! Mepu Oy er kjent for sine annlegg for behandling av korn, og er ledende innen bransjen.

Våret pågående forskning og utviklingsarbeide produserer stadig nye innovasjoner som øker fortjenesten til våre kunder. Våre produkter er blitt svært populære over hele Europa og vitnert om stor kundetilfredshet.

VI KAN KORNHÅNDTERING

Løsninger for industriell landbruk og gårder

Korntørker

Stasjonære tørker/ Mobile tørker

Varmekilder

Brennere

Transportører

Elevatorer og transportører / Wheatheart-kornskruer / Tippgroper

Støv kontroll

Støvutslipp system / Bøsskontainer / Seed cleaner

Oppbevaring

Silo / Element silo / Industrielle silo

Andre produkter

Overvåkning / Kornrenser / Rørsystem

Produsent av globale løsninger for kornhåndtering

Find din lokale forhandler

referance

ZS RIEKSTINI, LATVIA

referance

BUNÆS, NORGE

produktutvikling

Klar til bruk bio-varme kontainer

Våre miljøvennlige og solide biobrennere gir betydelig reduksjon i dine energikostnader. Jo fuktigere korn, jo større blir innsparingene. Effektiviteten til varmeveksleren i Mepus biobrennere er fremragende.