Stasjonære tørker

Kontinuerlig tørker (C-serien)

Stasjonære tørker (S-serien)

Mobile tørker

Mobile tørker (M-serien)

Mobile tørker (K-serien)