Biovärmare

Bioenergi sparar miljön och kostnader.

Bioenergi kan ersätta miljöskadliga och dyra bränslen, såsom olja. En miljövänlig och hållbar biomassaugn medför betydande besparingar i energikostnader. Ju fuktigare spannmålet är som ska torkas, desto större är inbesparingen. Biovärmare kan bränna träflis, torv, pellets och rensningsspill.

Många finländska gårdar har redan utrustning och maskiner lämpliga för skörd, bearbetning och transport av virke. De flesta gårdar avverkar virket ur egen skog. Vanligtvis sköter underleverantören om träflisningen. Hela årsbehovet kan flisas på en gång.

Mepus biovärmare har utmärkt värmeväxlareffektivitet.

Vad är bio-uppvärmning?

Med Bio-uppvärmning avser man produktion av termisk energi från biologiska källor, såsom organiskt avfall eller växter. Bio-värme kan produceras genom att bränna trä eller pellets eller genom att använda organiskt avfall i en biogasreaktor.

En biovärmare kan användas för uppvärmning, uppvärmning av bruksvatten och som termisk energi för olika industriella processer. Bio-värme är en förnybar energikälla som minskar koldioxidutsläppen jämfört med användningen av fossila bränslen.

Förutom spannmålstorkning på gårdar kan biovärme användas för uppvärmning i växthus, tillfälliga uppvärmningsbehov på byggplatser, träförädling i sågverk eller vedtorkning. Även sorteringsrester från grödor kan användas som bioenergi.

Bränd torv
m3
Träflis
m3
ved
m3
träpellets
tn
Olja
m3
kWh
11,630,810,270,131 300
0,6210,50,170,08800
1,23210,330,161 600
3,694,88310,484 800
7,6912,56,252,08110 000

Biovärmare ger prisvärd uppvärmning.

Mepu biovärmarens värmeväxlareffektivitet är utmärkt. Biovärmare kan installeras i spannmålstorksystem, växthus, stall eller övriga utrymmen som kräver varm luft. Riktningen av biovärmaren kan väljas vid beställning.

Mepus biovärmares driftskostnader är låga. Betydande besparingar, till och med tiotusentals euro kan uppnås under spisens långa livslängd. Övergången från olja till bioenergi är förvånansvärt enkel.

Bevisad effektivitet

” Jyväskylä yrkeshögskola testade två effektklasser av biovärmare. Den 500 kWh nominella effekten visade sig kunna ge 650 kWh, och den 750 kWh nominella effekten visade sig kunna ge 950 kWh. Testet utfördes utomhus och mätte parametrar som fukthalt i träflis, rökgastemperatur, effektivitet vid nominell effekt, partikelemissioner och andelen oförbrända gaser. Resultaten för ren förbränning och effektivitet var toppklassiga," säger Pasi Rautiainen från Mepu Oy.

Biovärmare kan utrustas med brännare från olika tillverkare och deras användarvänliga logikstyrning säkerställer systemdrift. Mepu Oy rekommenderar Ariterm Säätötuli-brännaren, som användes för att mäta ökad nominell effekt för större värmare.

"Vi har valt Ariterm-brännare eftersom deras keramiska komponenter är nyckeln till att uppnå hög, ren och effektiv förbränning när de kombineras med Mepus biovärmare," säger Pasi Rautiainen.

Rökgasfläkten justeras kontinuerligt med en frekvensomvandlare som styrs av förbränningskammarens negativa tryckmätning.

Uppskattningsvis använder 10-15 procent av de finska spannmålsfarmarna redan bio-uppvärmning.

"Bio-uppvärmning är en växande trend, särskilt bland yngre generationens bönder som är intresserade av miljöfrågor, koldioxidneutralitet och fossilfria alternativ," säger Pasi Rautiainen.

modelL200 kW300-400 kW650 kW 950 kW
Brännare [kW]200300-400650950
Fläkt [kW]5.5 / 7.57.5 / 1111 / 1515 / 18,5
Rökgasfläkt [kW]2.22.22.22.2
Luftmängd [m3 / h]
17 000 / 21 50021 500 / 24 50024 500 / 34 00034 000 / 36 000

Redo att använda biovärmebehållare

Mepus flyttbara biovärmesystem är en färdig och mycket bränslesnål lösning som kan placeras nästan var som helst utan större modifieringar. Levereras redan elektrifierad.

Biovärmebehållaren är utrustad med en Säätötuli-brännare (tillverkad av Ariterm Service Oy), känd för sin effektivitet. Gjutjärn och keramik är slitstarka material som garanterar en lång livslängd på brännaren.

Den starka och tåliga dragstångsmataren är utrustad med en galvaniserad bränslebehållare, vilken storlek kan utökas med ytterligare lager. Dragstångsmataren finns i två storlekar: 2×2m (7-9m3) eller hydraulisk 3×3m (16-19m3).

FUNKTIONER

  • Biovärmare, rökrör, rökgasfläkt, dragstångsmatare, bränsleförråd
  • Brännare med automatisk tändning
  • Mekanisk borttagning av aska
  • Huvudfläkt med frekvensomformare
  • GSM-larm som standardutrustning
  • Brand- och värmeisolerad (EI60)

En lätt, stark och kompakt Mepu-askbehållare för enkel askförvaring finns som tillbehör. Korrosionsbeständig konstruktion (zinkat konstruktionsstål), enkel dränering, lyftöglor i hörn och gaffeltrucksfickor som standard. Påfyllningsanslutning ovanpå som standard för rörledningar Ø160. Behållarmått 109 x 111 x 93cm.