Sorterare

Effektiv spannmålssortering och förrengöring

Mepus förmånliga och effektiva sorterare Major 2000 är försedd med en roterande sålltrumma, som säkerställer ett kvalitativt sorteringsresultat. Tack vare den noggrant utformade strukturen gör att den här kompakta sorteraren har en hög kapacitet.

Den tysta, effektiva och tillförlitliga Mepu sorteraren är enkel att installera och ta i bruk. Sorteraren kan t.ex. installeras i torkbyggnadens övre del. En noggrant utformad struktur gör att maskinen inte vibrerar och inte kräver ständig tillsyn. Även underhållsbehoven är minimala. Sorteraren väger ca 200kg.

Förrenare som standardutrustning

Sorteraren har som standardutrustning en skild förrenare som fungerar enligt stigluftsprincipen. Sorteraren separerar damm, agnar och lättare halmstrån från säd, ärter, raps samt rybs. Sålltrumman finns med varierande hålstorlekar, trummans hastighet och lutningsvinkel kan regleras steglöst medan maskinen går.

Yttre silInre silHavreKornVeteRågRapsfröÄrtorBondböna
2 x 20mmØ8mmSGPR
2 x 20mmØ10mmSG
2 x 20mm4 x 15mmPR
2 x 20mm5 x 30mmPR
2,3 x 20mmØ8mmSGSGSGSG
2,3 x 20mmØ10mmSGSGSGSG
2,3 x 20mm4 x 15mmSGSGSG
2,5 x 20mmØ8mmMB / SGSG
2,5 x 20mmØ10mmMB / SGSG
2,5 x 20mm4 x 15mmMB / SGSG
2,7 x 20mmØ8mmMB / SG
2,7 x 20mmØ10mmMB / SG
5 x 30mmØ10mmPR / SG
5 x 30mmØ12mmPR / SG
5 x 30mmØ15mmPR / SG
Ø3mmØ6mmPR
Ø3mm4 x 15mmPR
3,2 x 20mmØ8mm / Ø10mmAvskiljning av mjöldryga eller spelt PR / SG
3,4 x 20mmØ8mm / Ø10mmAvskiljning av mjöldryga eller spelt PR / SG
SG = Utsädesrensning
PR = Förrensning
MB = Maltkorn

Galleri